/ KAI /
3
2
kai
3
10
/ KAI /
3
2
kai
4
11
kai
2
5
kai
2
9
Kai
2
5
KAI
2
5
kai
2
11
KAI 金钟仁
3
5
KAI 金钟仁
4
6
kai头像
2
4
p:kai
2
3
This is Kai.
2
0
EXO 金钟仁 KAI
5
15
EXO 金钟仁 KAI
9
26
EXO 金钟仁 KAI
5
17
EXO 金钟仁 KAI
5
24
EXO 金钟仁 KAI
3
25
EXO 金钟仁 KAI
6
25
EXO 金钟仁 KAI
3
7
EXO 金钟仁 KAI
5
10
EXO 金钟仁 KAI
6
13
EXO 金钟仁 KAI
4
8