KingMay78
2014年9月9日 0:11
关注

白露|露凝白,寒蟬鳴.鳴鴈來,玄鳥歸.夜寒日燥,陰氣積重.千里煙波,暮靄沈沈.白棉飽滿,柿子青澀.燈下適飲白露茶,殘荷池品白酒釀,一杯拂燥,兩杯明心,三杯忘歸.無事薰香,晴窗臨帖,揮麈閔吟,溫燈夜讀.清秋梧桐落,一夜秋雨一朝凉,是以秋風白露.来自@設計目錄.今日既是白露,又是中秋.露从今夜白,月是故乡明.玉阶生白露,月依桂香中.

评论
收藏
更多