Jessicaland

232张图片 | 4人喜欢
Jessicaland Jessicaland Jessicaland Jessicaland Jessicaland

ᴹᵉᵉᵗ ʸᵒᵘ ˡⁱ…

3476张图片 | 172人喜欢
ᴹᵉᵉᵗ ʸᵒᵘ ˡⁱᵏᵉ ᵗʰᵉ ʷⁱⁿᵈ ᴹᵉᵉᵗ ʸᵒᵘ ˡⁱᵏᵉ ᵗʰᵉ ʷⁱⁿᵈ ᴹᵉᵉᵗ ʸᵒᵘ ˡⁱᵏᵉ ᵗʰᵉ ʷⁱⁿᵈ ᴹᵉᵉᵗ ʸᵒᵘ ˡⁱᵏᵉ ᵗʰᵉ ʷⁱⁿᵈ ᴹᵉᵉᵗ ʸᵒᵘ ˡⁱᵏᵉ ᵗʰᵉ ʷⁱⁿᵈ
  • 云朵收藏夹
  •  收藏专 专更:yeri/jisoo/林娜琏/yuna/jessica/yeji/徐穗珍/朴灿烈/mina/徐珠贤/D.O. 5.2k封 
  • 喜欢

Jessica

170张图片 | 13人喜欢
Jessica Jessica Jessica Jessica Jessica

JESSICA&KRYSTAL

786张图片 | 16人喜欢
JESSICA&KRYSTAL JESSICA&KRYSTAL JESSICA&KRYSTAL JESSICA&KRYSTAL JESSICA&KRYSTAL

个人向神颜收藏

933张图片 | 174人喜欢
个人向神颜收藏 个人向神颜收藏 个人向神颜收藏 个人向神颜收藏 个人向神颜收藏
  • Heaven_Baek
  •  裴珠泫(Irene)/郑秀妍(Jessica)/郑秀晶(Krystal)/李知恩(IU)/金智秀(Jisoo)/林允儿(Yoona)/黄美英(… 
  • 喜欢

猫女jessica stam

23张图片 | 22人喜欢
猫女jessica stam 猫女jessica stam 猫女jessica stam 猫女jessica stam 猫女jessica stam

郑秀妍Jessica

137张图片 | 23人喜欢
郑秀妍Jessica 郑秀妍Jessica 郑秀妍Jessica 郑秀妍Jessica 郑秀妍Jessica

Jessica Jung

70张图片 | 4人喜欢
Jessica Jung Jessica Jung Jessica Jung Jessica Jung Jessica Jung

人间苦-

99张图片 | 13人喜欢
人间苦- 人间苦- 人间苦- 人间苦- 人间苦-

Jessica&Krystal

154张图片 | 4人喜欢
Jessica&Krystal Jessica&Krystal Jessica&Krystal Jessica&Krystal Jessica&Krystal

Golden Stars❤️Jess…

29张图片 | 1人喜欢
Golden Stars❤️Jessica 郑秀妍 Golden Stars❤️Jessica 郑秀妍 Golden Stars❤️Jessica 郑秀妍 Golden Stars❤️Jessica 郑秀妍 Golden Stars❤️Jessica 郑秀妍

Jessica郑秀妍

315张图片 | 10人喜欢
Jessica郑秀妍 Jessica郑秀妍 Jessica郑秀妍 Jessica郑秀妍 Jessica郑秀妍
  • 莱那那
  •  郑秀妍。1986年4月18日出生于美国旧金山,韩国女歌手。 
  • 喜欢