F(x)。

392张图片 · 

收藏
郑秀晶。
0
174
fx 郑秀晶 秀晶 krystal
0
151
郑秀晶
0
4
郑秀晶
0
6
red light
0
7
red light
0
3
red light
0
19
151022 f(x)-4walls Luna预告照 壁纸
0
62
fx_4walls-f(x) 预告
0
11
fx_4walls-f(x) 预告
0
16
F(X).krystal.郑秀晶
0
63
fx.walls 预告照 amber
0
2
fx_4walls-f(x) 预告
0
27
短发
0
13
短发
0
14
短发
0
3
短发
0
7
f(x)郑秀晶(Krystal)
0
1
郑秀晶【f(x)】其中函数和八姐姐的图大都来自于百度贴吧,在图楼照搬。已经过原楼主同意 。原楼主图片来源于Tumblr 感谢所有辛苦制图和提供图片的亲故们~\(≧▽≦)/~侵权删除并致歉
0
3
Fx崔雪梨Sulli
0
40
圣诞穿搭日志 粉色针织衫
0
178
专辑名*
描述